מחזיק לכרטיס תג נכה או כל כרטיס אחר | מיועד להצמדה לשמשה הקדמית | מתאים לכל רכב | נצמד באמצעות דבק דו צדדי הכלול בערכה - מינימלי ואינו תופס שטח איחסון או גוזל משדה הראייה


10 19-47.37%
  • משלוח: 


קרא עוד


מחזיק לכרטיס תג נכה או כל כרטיס אחר | מיועד להצמדה לשמשה הקדמית | מתאים לכל רכב | נצמד באמצעות דבק דו צדדי הכלול בערכה - מינימלי ואינו תופס שטח איחסון או גוזל משדה הראייה