מים לרדיאטור Prestone לרכבים אירופאים ישנים | פורמולה מיוחדת שמאריכה את חיי הנוזל לתקופה של 5 שנים או 150,000 מייל ללא החלפה | anti-freeze | anti-rust


69 


קרא עוד


מים לרדיאטור Prestone לרכבים אירופאים מודלים ישנים

פורמולה מיוחדת שמאריכה את חיי הנוזל לתקופה של 5 שנים או 150,000 מייל ללא החלפה 

anti-freeze

anti-rust